2007/Dec/12

<object width=.

.

.

......

ก่อน..เป็นเพียง..แค่ฝัน....

ที่ฉัน...ไม่ได้เป็นเทวดา

แต่เธอคือ..นางฟ้า..

............

นับจากนี้ไป...คือความเป็นจริง.

ที่ฉัน....ก็ยังคงไม่ใช่เทวดา

และเธอ....ก็ไม่ได้เป็นนางฟ้า

......

แต่สำหรับฉันแล้ว....เธอก็ยังคงเป็นนางฟ้า..

นางฟ้า...ของฉัน....สำหรับฉัน..เธอ..คือคนที่บอกได้ว่า..

          ........ใช่เลยยย........

.

Comment

Comment:

Tweet